سرویس ثبت UDID دستگاه های اپل

توجه: ثبت UDID برای گوشی های لاک کار نمیکند!

توجه: سرویس ما فقط جهت استفاده از ورژن های بتای iOS میباشد!

موجود نیست (در حال افزایش ظرفیت)